Verticale verantwoording

Verticale verantwoording is een verantwoording aan een hoger orgaan, bijvoorbeeld de gemeente aan het Rijk, of de provincie aan het Rijk. Verticale verantwoording is een belangrijke vorm van verantwoording in het publieke bestuur, al wordt horizontale verantwoording tegenwoordig ook steeds vaker als een noodzakelijk onderdeel voor legitimiteit ervaren.

 
Reactie plaatsen