arrow_drop_up arrow_drop_down

Een rijker plan!

De filosofie van Rijker Verantwoorden spreekt aan, dat merken we aan alle reacties van mensen met wie we hierover spreken en met wie we aan het werk zijn. Maar hoe geef je het handen en voeten? Een plan voor het Rijker Verantwoorden helpt daarbij. Op deze pagina introduceren we twee instrumenten die helpen met sturen en verantwoorden:
Verantwoordingsbeeld

Als je verandering wilt brengen en daarbij inzichtelijk wilt maken hoe de verandering gaande is: een overzichtspagina met de aanpak en de verantwoording. Daarin links naar alle relevante verantwoordingsinformatie. Dat vormt een handig dossier voor de nieuwe verantwoordingspraktijk.

Meer info

Verantwoordingsmix

Als je een helder plan hebt voor je organisatie, afdeling, programma of project en je wilt daaraan nieuwe initiatieven voor verantwoording toevoegen.Meer info

Waarom een plan voor Rijker Verantwoorden?

Deze tijd heeft nieuwe vormen voor communicatie, dus ook voor de verantwoording

Toenemende professionalisering vraagt om passende verantwoording

In de netwerksamenleving is verantwoording een gezamenlijk vraagstuk

Wat is het Verantwoordingsbeeld?

Het verantwoordingsbeeld verbindt aanleidingen, doelen, acties en verantwoording:

Centraal in het beeld de vier functies van het rijker verantwoorden:
Legitimeren van de inzet (naar alle stakeholders), sturen op de realisatie van de opgave, aanjagen van het leerproces en mobiliseren van mensen.

Bovenin de drie grote ‘waarom vragen’:
Waarom kiezen we deze aanpak (werkzame principes)? Waarom komen we in beweging (urgentie)? En waarom willen we anderen in beweging brengen (context)

Onderin de drie grote doelen: 
Wie willen we (waarop) mobiliseren? Wat willen we bereiken? En wat willen we onderzoeken?

In het midden aandacht voor het nu:
Wat doen we (nu)? En wat zien we veranderen (nu)?

Rechts het rijker verantwoorden:
Hoe zetten we de vier media in voor het rijker verantwoorden? Voor het vullen van de rechterkolom gebruiken we als tussenstap de verantwoordingsmix: een visuele weergave van media, momenten en stakeholders.


De informatie op dit verantwoordingsbeeld wordt met linkjes verbonden naar actuele verantwoordingsinformatie. Zo ontstaat een dossier dat je direct kun gebruiken bij gesprekken en presentaties.

Theorie van Verandering

Het verantwoordingsbeeld bouwt op een dynamische theorie van verandering. 

Veel plannen en verandertheorieën hebben een blauwe insteek: erg rationeel met logische lijnen van oorzaak en gevolg. 

Bij onze meest succesvolle projecten leerden we dat een dynamische theorie van verandering veel meer kracht geeft. Daarin wordt de samenhang getoond van wat er gebeurt in de context, wat de overtuigingen van het team zijn en wat daarom de acties zijn die het team in gang zet. Daarbij benoem je de principes van samenwerking, wat je doet, wat je ziet gebeuren en wat de verwachtingen zijn op de lange termijn.

Als de context verandert of overtuigingen worden bijgesteld, dan verandert het plan. Zo blijf je steeds leren.

In het verantwoordingsbeeld staan de theorie van verandering en de instrumenten voor verantwoorden naast elkaar. De bedoeling is dat de instrumenten voor het verantwoorden worden verbonden met alle elementen van de theorie van verandering. Bij de verantwoording gaat het er dus niet alleen om de resultaten zichtbaar te maken, maar ook zicht te geven op de context, te laten zien welke acties worden uitgevoerd of hoe de samenwerkingsprincipes in de praktijk gestalte krijgen.

Hoe werkt het?

Laten zien van de aanpak van het team of project, op een dynamische manier

Een plan dat bouwt op context en overtuigingen. Dat richting geeft aan acties en samenwerkingsrelaties. En dat uitzicht biedt op effecten op korte en lange termijn.

Verantwoorden op meerdere momenten, naar meerdere stakeholders

Met een mix van media: cijfers, letters, beelden, en dialoog

Wat maakt het Verantwoordingsbeeld waardevol?

Teams en samenwerkingsprojecten krijgen een impuls doordat:

  • De visie van het team wordt versterkt.
  • Het leerproces van het team bespreekbaar wordt gemaakt.
  • Het transparant wordt wat het team doet.
  • Het team beter in staat is mensen en middelen te mobiliseren.

Wat is de Verantwoordingsmix?

De Verantwoordingsmix geeft overzicht over je verantwoording. Hoe wil je je verantwoorden, iedere dag en naar alle stakeholders? Welke instrumenten gebruik je daarbij?

Geeft zicht op de meest kansrijke instrumenten

De Verantwoordingsmix toont wat je nu al doet. Daar hoeven geen tientallen instrumenten bij. Eén of twee nieuwe initiatieven zijn vaak al enorm verrijkend. En ze kunnen helpen om de kramp weg te halen uit de verticale verantwoording en de verantwoording achteraf. Met de verantwoordingsmix ben je snel op het spoor van de meest waardevolle kansen voor Rijker Verantwoorden.

Dynamische deurposter

De Verantwoordingsmix is een levend plan. Het is beeldrijk en inspirerend. Eerste gebruikers werkten met een whiteboard, waarop af en toe een paar woorden werden vervangen. Inmiddels werkt men met een deurposter. Daarop worden de gemaakte keuzen getoond. Deze kan je gemakkelijk aanpassen door nieuwe post-it's toe te voegen en door anderen te verwijderen. Zo blijft het plan levend.

Het is zichtbaar op de werkplek en dient als een inspiratiebron om te zorgen dat Rijker Verantwoorden van iedereen is. Iedere dag.


Wat maakt de Verantwoordingsmix waardevol?

Toont de centrale principes van Rijker Verantwoorden

De Verantwoordingsmix geeft overzicht over de doelgroepen voor verantwoording, de momenten van verantwoording en de methodieken. Door de Verantwoordingsmix te maken ontdek je wat jullie kracht is in de verantwoording én je ziet de blinde vlekken.

Voor wie?

Managementteam

Je laat zien hoe je vorm geeft aan jullie missie en visie en maakt een rijke voortgangsrapportage die net zo veelzeggend is als een bloemrijk jaarverslag

Operationele teams

Jouw team stuurt zelf met de inzichten van deze rapportage en gebruikt dit voor de verantwoording aan de leiding, aan collega's en aan partners

Projectteams

De bedoeling en de voortgang van jouw project helder inzichtelijk op een manier die de nieuwe standaard wordt voor uw organisatie

Voorbeelden van ontdekkingen die teams deden:

"Ik wist wel dat onze verantwoording heel erg intern gericht was, maar als ik dit plan zie schrik ik er toch wel van"

"Wij zijn dol op verhalend verantwoorden. Dat zie je ook terug in het plan. Veel roze. Gelukkig gebruiken we ook cijfers en letters voor de verantwoording. Maar ik zie dat we de cijfers wel erg intern houden, daarmee zouden we meer naar buiten kunnen treden."

"Ik had gedacht dat verantwoording bij ons vooral achteraf gebeurt. Maar nu ik dit plan zie realiseer ik me pas hoeveel collega's ook vooraf en tijdens het werk verantwoorden. Ik ben onder de indruk."

Van wat we doen naar wat we zien

Lees over wat wij zien gebeuren in de verantwoordingspraktijk

Neem contact met ons op

Maak kennis met onze adviseurs en ontdek hoe je vorm geeft aan Rijker Verantwoorden. Hoe vertaal je de ambitie en prioriteiten naar een compleet en overzichtelijk plan? Zodat je je aanpak legitimeert en dat mensen worden gemobiliseerd om mee te doen.