arrow_drop_up arrow_drop_down

Rijker Verantwoorden

Hoe geef je geloofwaardig antwoord op de vraag of je goed hebt gewerkt?

Nieuwe publicatie: Handreiking Rijker Verantwoorden

Are you hitting the target, but missing the point?

Hoe leg jij verantwoording af aan het publiek, collega's, partners, bestuur of financiers? Doe je dat vooral met cijfers? Of weet je daarbij een rijker beeld van het werk neer te zetten?

Is de verantwoording leuk? Brengt het mensen in beweging? Helpt het bij het leerproces? En jaagt het de organisatie aan om samen met burgers / clienten partners en anderen in het netwerk te werken aan de bedoeling?

Hoe mooi zou het zijn als verantwoording helpt om echt te laten zien waarmee je bezig bent, vanuit welke waarden je werkt, hoe je de zaken aanpakt en welke resultaten en effecten eruit voortkomen? En dat je daarover het goede gesprek kunt voeren?

Rijker Verantwoorden: 

minder cijfers, meer dialoog.


Rijker Verantwoorden bij de politie

“Dat cijfermatige doelen en cijfermatige verantwoording armoedig en zelfs ‘ondermijnend’ kunnen zijn, is geen nieuws. Maar wat is een geloofwaardig antwoord op de vraag of we goed bezig zijn?"

Deze vraag puzzelt Jan Nap, lector Waardevolle praktijkontwikkeling bij de Nationale Politie. Hij introduceerde de term Rijke Verantwoording in zijn lectorale rede en gaf de aanzet om dit gedachtegoed nader te ontwikkelen. Met twee onderzoeken voor de Nationale Politie droegen we daaraan bij.

Op zijn verzoek brachten Joost Vos en Margreet Groen van RONT innovatieve praktijken uit diverse sectoren in beeld en ontdekten trends die een antwoord geven op vraagstukken van de netwerksamenleving. Vanuit deze onderzoeken, in combinatie met eerste praktijkervaringen, ontwikkelden we samen principes voor Rijker Verantwoorden en de praktische aanpak met het verantwoordingsplan.

Met Rijker Verantwoorden laat je zien hoe je waarde toevoegt in het publieke domein. Zo draag je bij aan vertrouwen, aan kwaliteit van het professionele werken en je mobiliseert mensen en middelen. Verrassend eenvoudig!

Video Aspect Ratio: 16:9


Onze bijdrage


Op deze website hopen we inspiratie te bieden. We delen de resultaten van studies en actieonderzoek, we delen ervaringen met Rijker Verantwoorden bij diverse organisaties en we introduceren de instrumenten die we gaandeweg hebben ontwikkeld. Om zo de beweging gaande te houden. Omdat Rijker Verantwoorden een noodzakelijk onderdeel is van sturing vanuit New Public Governance. Zonder dat zullen we niet in staat zijn de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd het hoofd te bieden. Zo hopen we bij te dragen aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken. En hopen we voor ons zelf en voor anderen zinvol werk tot stand te brengen.

Theorie van verandering

Wij geloven dat Rijker Verantwoorden helpt om te werken volgens de bedoeling. Dat begint bij een helder beeld van die bedoeling en van de weg daar naar toe: een theorie van verandering. Zo'n theorie vormt onderdeel van het verantwoordingsbeeld.

Hieronder ziet u onze theorie van verandering. Gebruik deze om door deze website te navigeren.

publicaties

Publicaties

waarom rijker verantwoorden

Waarom Rijker Verantwoorden?

Context

Een rijker plan

Een rijker plan!

verantwoordingspraktijk

Voorbeelden verantwoordingspraktijk

agenda

Agenda

van npm naar npg

Van NPM naar NPG

blogs

Blogs