Rijker Verantwoorden | Home
legitimiteit horizontale verantwoording netwerksamenwerking netwerksturing

Rijker Verantwoorden

Hoe kan je verantwoorden in de netwerksamenleving?

Publieke waarden bedienen netwerkmanagement netwerksturing verantwoording in netwerk

De toepassing van Rijker Verantwoorden wordt ondersteund door RONT 

RONT (voorheen TNO mc) heeft brede ervaring in de domeinen van veiligheid, maatschappelijke ondersteuning, zorg, onderwijs en wonen. Je kunt ons kennen van de A3 methodiek, trainingen ZRM of casus- en procesregie, procesmanagement met FRAMworsks, lean of HKZ.

Congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit - 19 september 2018

Vanwege de animo voor de eerste editie organiseert SBO wederom het congres Ondermijning & Georganiseerde Criminaliteit op 19 en 20 september 2018 (met een volledig vernieuwd programma). 

Joost Vos verzorgt op 19 september een workshop 'Rijker Verantwoorden bij ondermijning'

  • Hoe mobiliseert u mensen en middelen door rijker verantwoorden?
  • Hoe gaat u om met de verschillende verantwoordingsroutines en behoeften van partnerorganisaties?
  • Praktisch aan de slag met het Public Value Plan

Waarom Rijker Verantwoorden?

Cijfermatige verantwoording wordt steeds meer ervaren als onvoldoende en onvolledig. Cijfers vormen een armoedige weergave van een rijke praktijk.

Het kan ook anders! Rijke verantwoording wekt vertrouwen. En mobiliseert mensen om mee te doen. Het laat zien of het werk deugt. Of het goed is uitgevoerd en of het van waarde is. Koplopers die rijker verantwoorden doen dat vanuit passie en gedrevenheid. Ze willen hun werk graag laten zien.  

Hoe werk je met jouw mensen vanuit eigen professionaliteit? Hoe geef je invulling aan de regels van het vak? Vanuit welke waarden stuur je? Hoe betrek je de politiek, partners en het publiek? En hoe wordt de aanpak van geval tot geval door  burgers, collega's of partners ervaren? Met Rijker Verantwoorden laat je zien wat je doet. Eenvoudig en to the point.

Vertrouwen wekken en mensen mobiliseren in de netwerksamenleving? Kies voor Rijker Verantwoorden!

Wat biedt Rijker Verantwoorden?

  • Met minder cijfermatige verantwoording een geloofwaardig antwoord geven op de vraag of er goed gewerkt is.
  • Vertrouwen bouwen en mensen mobiliseren om mee te doen.
  • Bewustzijn van de kwaliteit van je eigen werk. Steeds vanuit de vraag: "Wat heb ik gedaan, waarom, werkt het?"
  • Met verantwoording recht doen aan de veelheid aan doelen en waarden in het publieke domein.
  • Met verantwoording innovatieve praktijken stimuleren in plaats van remmen.
  • Direct voelbaar maken voor het eigen team, voor politiek, publiek en partners wat de waarde van het werk is.

Specialist in verantwoording die mensen en middelen mobiliseert

Evaluatie

Hoe evalueer je op een rijke manier?

plan publieke waarden public value public value management new public management

Plan

Hoe ziet een goed veranwoordingsplan eruit?

Praktijk

Rijker Verantwoorden in de praktijk? Zo dus!

verantwoording publieke sector workshop

Workshop

Wil jij ook Rijker Verantwoorden?

Rijker Verantwoorden bij de Nationale Politie

“Dat cijfermatige doelen en cijfermatige verantwoording armoedig en zelfs ‘ondermijnend’ kunnen zijn, is geen nieuws. Maar wat is een geloofwaardig antwoord op de vraag of we goed bezig zijn?"

Deze vraag puzzelt Jan Nap, lector Waardevolle praktijkontwikkeling bij de Nationale Politie. Hij introduceerde de term Rijke Verantwoording in zijn lectorale rede en gaf de aanzet om dit gedachtegoed nader te ontwikkelen. Met twee onderzoeken voor de Nationale Politie droegen we daaraan bij.

We brachten innovatieve praktijken uit diverse sectoren in beeld en ontdekten trends die een antwoord geven op vraagstukken van de netwerksamenleving. Vanuit deze onderzoeken, in combinatie met eerste praktijkervaringen, ontwikkelden we de vijf principes voor Rijker Verantwoorden en de praktische aanpak met het Public Value Plan.

Met Rijker Verantwoorden laat je zien hoe je waarde toevoegt in het publieke domein. Zo draag je bij aan vertrouwen, aan kwaliteit van het professionele werken en je mobiliseert mensen en middelen. Verrassend eenvoudig!

Meer over Rijker Verantwoorden

Ik wil Rijker Verantwoorden!

Verantwoordingsbeleid, verantwoordingsplan, verantwoordingspraktijk

We helpen u graag op weg, met een introductiebijeenkomst, met het pilots en met het maken van een nieuw beleid voor verantwoording.

Actueel

We zijn vooral graag aan de slag in de praktijk. Maar ook wij laten graag zien hoe en waarom organisaties Rijker Verantwoorden. Op deze pagina vindt u onze blogs, publicaties en video’s.

Agenda

Met onze kennis en ervaring zijn we iedere dag in het hele land. Graag een keer bij een openbaar event zijn en ervaren wat Rijker Verantwoorden voor je organisatie kan betekenen?

Nieuwsgierig naar het volgende event? Bekijk onze agenda!