Rijker Verantwoorden | Home
legitimiteit horizontale verantwoording netwerksamenwerking netwerksturing

Rijker Verantwoorden

Hoe geef je geloofwaardig antwoord op de vraag of je goed hebt gewerkt?

Het verantwoordingsbeeld: 

een saté-prikker door de verantwoording

De nieuwe standaard voor uw organisatie. Een dynamische rapportage als basis voor een goed gesprek

Publieke waarden bedienen netwerkmanagement netwerksturing verantwoording in netwerk

De toepassing van Rijker Verantwoorden wordt ondersteund door RONT 

RONT (voorheen TNO mc) heeft brede ervaring in de domeinen van veiligheid, maatschappelijke ondersteuning, zorg, onderwijs en wonen. Je kunt ons kennen van de A3 methodiek, trainingen ZRM of casus- en procesregie, procesmanagement met FRAMworsks, lean of HKZ.

Waarom Rijker verantwoorden?

Cijfermatige verantwoording wordt steeds meer ervaren als onvoldoende en onvolledig. Cijfers vormen een armoedige weergave van een rijke praktijk. Het kan ook anders! Rijke verantwoording wekt vertrouwen, het mobiliseert mensen om mee te doen en het stimuleert tot leren.

Mensen en organisaties die rijker verantwoorden laten zien of het werk deugt, of het goed is uitgevoerd en of het van waarde is. Koplopers doen dat niet uit frustratie met bestaande verantwoordingssystemen. Maar vanuit passie en gedrevenheid: ze willen hun werk graag laten zien en er over in gesprek gaan.

Rijker verantwoorden geeft antwoord op vragen vanuit verschillende verantwoordingsperspectieven:

  • Politiek/bestuurlijk: wordt er doelgericht en doelmatig gewerkt aan de opdracht van de organisatie?
  • Professioneel: wordt er gewerkt volgens actuele inzichten, met zelfrespect en respect van collega's?
  • Integraal: wordt met partners gewerkt vanuit een gezamenlijke visie en vanuit gedeelde ambities?
  • Maatschappelijk: wordt het werk gedragen door het publiek en wordt hun betrokkenheid gemobiliseerd?

Wat biedt rijker verantwoorden?

  • Met minder cijfermatige verantwoording een geloofwaardig antwoord geven op de vraag of er goed gewerkt is.
  • Vertrouwen bouwen en mensen mobiliseren om mee te doen.
  • Bewustzijn van de kwaliteit van je eigen werk. Steeds vanuit de vraag: "Wat heb ik gedaan, waarom, werkt het?"
  • Met verantwoording recht doen aan de veelheid aan doelen en waarden in het publieke domein.
  • Met verantwoording innovatieve praktijken stimuleren in plaats van remmen.
  • Direct voelbaar maken voor politiek en bestuur, collega's, publiek en partners wat de waarde van het werk is.

Specialist in verantwoording die legitimeert, mobiliseert en aanzet tot leren

verantwoording publieke sector workshop

Verantwoordingsbeeld

Hoe creeer je een rijk beeld dat toont of het werk goed is gedaan?

plan publieke waarden public value public value management new public management

Plan

Hoe ziet een goed veranwoordingsplan eruit?

Praktijk

Rijker Verantwoorden in de praktijk? Zo dus!

Evaluatie

Hoe evalueer je op een rijke manier?

Rijke Verantwoording is verantwoording waarbij je mag terugpraten

Verantwoorden is geen één richtingsverkeer. Daarom hoort de dialoog erbij. 

Zonder ontmoeting raakt de verantwoording ontzield. 

Zonder het gesprek worden beelden subjectief.

Rijker Verantwoorden tilt meningen op naar intersubjectieve oordelen.

Rijker Verantwoorden bij de Nationale Politie

“Dat cijfermatige doelen en cijfermatige verantwoording armoedig en zelfs ‘ondermijnend’ kunnen zijn, is geen nieuws. Maar wat is een geloofwaardig antwoord op de vraag of we goed bezig zijn?"

Deze vraag puzzelt Jan Nap, lector Waardevolle praktijkontwikkeling bij de Nationale Politie. Hij introduceerde de term Rijke Verantwoording in zijn lectorale rede en gaf de aanzet om dit gedachtegoed nader te ontwikkelen. Met twee onderzoeken voor de Nationale Politie droegen we daaraan bij.

We brachten innovatieve praktijken uit diverse sectoren in beeld en ontdekten trends die een antwoord geven op vraagstukken van de netwerksamenleving. Vanuit deze onderzoeken, in combinatie met eerste praktijkervaringen, ontwikkelden we de vijf principes voor Rijker Verantwoorden en de praktische aanpak met het Public Value Plan en het Rijker Verantwoordingsplan.

Met Rijker Verantwoorden laat je zien hoe je waarde toevoegt in het publieke domein. Zo draag je bij aan vertrouwen, aan kwaliteit van het professionele werken en je mobiliseert mensen en middelen. Verrassend eenvoudig!

Met Rijker Verantwoorden laat je zien wat je doet. 

Zo haal je de kramp uit de verticale verantwoording en uit de verantwoording achteraf.

Meer over Rijker Verantwoorden

Ik wil Rijker Verantwoorden!

Verantwoordingsplan,

Evaluatie van programma's en projecten

Verantwoordingspraktijk

We helpen u graag op weg, met een introductiebijeenkomst, met het pilots en met het maken van een nieuw beleid voor verantwoording.

Actueel

We zijn vooral graag aan de slag in de praktijk. Maar ook wij laten graag zien hoe en waarom organisaties Rijker Verantwoorden. Op deze pagina vindt u onze blogs, publicaties en video’s.

Agenda

Met onze kennis en ervaring zijn we iedere dag in het hele land. Graag een keer bij een openbaar event zijn en ervaren wat Rijker Verantwoorden voor je organisatie kan betekenen?

Nieuwsgierig naar het volgende event? Bekijk onze agenda!