Vierde minisymposium Rijker Verantwoorden

19 april 2022: 

De horizontale werking van rijker verantwoorden

Rijker verantwoorden is tonen hoe je het appèl van de samenleving voor jouw vak verstaat en uitvoert. 

De roep om maatschappelijk verantwoorden is actueel en gerechtvaardigd. In een interview in Trouw (20 november 2021) roept Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, op om super alert te zijn. De samenleving vraagt zich af hoe het kan dat burgers zo uit beeld zijn geraakt bij de toeslagenaffaire. Bart Jan van Ettekoven verbreedt de thematiek en noemt een voorbeeld uit de aanpak van ondermijning waar hij zich afvraagt of het handelen nog proportioneel is: "als een gezin uit huis wordt gezet omdat één kind dealt, zijn we dan goed bezig?"

Maatschappelijk verantwoorden is dus een edele plicht. Maar koplopers van rijker verantwoorden zien veel meer effecten dan alleen de legitimering van ons handelen. Maatschappelijke verantwoording betrekt burgers bij onze vraagstukken en helpt daarmee om de kloof te dichten tussen wat wij mogen verwachten van de overheid en wat de overheid van ons verwacht.

Minisymposium op Landgoed Beukbergen

Op deze studiemiddag gaan we in op de horizontale werking van rijker verantwoorden. Hoe kan je tonen aan burgers, aan ketenpartners of aan collega's waar je mee bezig bent, waarom, met welke doelen, resultaten en effecten? Wat is de werking van die verantwoording?

Met voorbeelden uit de nieuwe wijkaanpak, de aanpak van ondermijning en met verse kennis uit de wetenschap nemen we u mee in de wereld van horizontale verantwoording. In verdiepingsworkshops is er gelegenheid om nader in te zoomen op uw eigen situatie.

Mini Symposium (Live)

Tijdens dit minisymposium hopen we elkaar live te zien en te inspireren.

U wordt ontvangen met een broodje en een drankje. In de pauze is er koffie en thee, na afloop een drankje.

We organiseren alles op 1,5 meter en binnen de regels van het RIVM. Bent u niet fit, blijf thuis!

Mocht het event niet verantwoord kunnen worden georganiseerd dan brengen we u tijdig op de hoogte. Sowieso geldt: geen deelname = geen kosten. We factureren achteraf en alleen als u ook daadwerkelijk hebt deelgenomen.

19 april 2022 

13.30 - 16.30 u

Landgoed Beukbergen, 

Amersfoortseweg 59, 3712 BB Huis Ter Heide

Kosten voor deelname: 

€ 85,00 exclusief BTW (factuur na afloop)

Alles binnen Corona-regels van het RIVM. 

Programma

Welkomstwoord

Joost Vos, partner bij RONT Management Consultants

De horizontale werking van Rijker Verantwoorden

De rol van burgers in de nieuwe wijkaanpak

Andy Clijnk, Manager programma Leefbaarheid en Veiligheid van het ministerie van BZK

- Waarom een nieuwe wijkaanpak?

- Wat merken burgers daarvan?

- Hoe kunnen we hen betrekken?

Het perspectief van de burger en de roep om maatwerk

Bart Jan van Ettekoven, Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Lessen uit de kinderopvangtoeslagzaken
- het perspectief van de burger(s)
- grenzen aan maatwerk
- evenredigheid en de verhouding rechter – bestuur - wetgever

Vrijwillig verantwoorden

Thijs de Boer, Promovendus aan de Universiteit Leiden  

- De kern van verantwoording; wat verheft actieve transparantie tot verantwoording?

- De motivatie voor het afleggen van vrijwillige verantwoording; waarom zou je het doen?

- Welke vorm van vrijwillige verantwoording past bij welke doelgroep?

Werken vanuit trots en dankbaarheid

Alex van der Plas,Hoofd Regionale Sociale Veiligheid bij de NS

- Trots op het werk en dankbaar dat je het mag doen, dat mag je toch tonen?

- Wat is de werking van die communicatie?

- Welke voorbeelden stimuleren om hiermee door te gaan?

Aan de slag

- In break out sessies aan de slag met eigen vraagstukken van horizontaal verantwoorden

- We sluiten de middag af rond 16.30 uur met een drankje en een hapje

Neem contact met ons op

Maak kennis met onze adviseurs en ontdek hoe je vorm geeft aan Rijker Verantwoorden. Hoe vertaal je de ambitie en prioriteiten naar een compleet en overzichtelijk plan? Zodat je je aanpak legitimeert en dat mensen worden gemobiliseerd om mee te doen.