Publicaties

Op deze pagina staan onze publicaties over Rijker Verantwoorden.

De e-books en artikelen zijn gratis te downloaden. 

Download
Themanummer TvdP
verticale relatie van rijker verantwoorden
Rijker verantwoorden is rijker van vorm, rijker van inhoud en rijker in de relatie. In deze publicatie gaan we in op de verticale relatie. Hoe kan rijker verantwoorden robuust zijn in relatie tot bestuur en politiek? Welke fora, vensters en filters spelen een rol? Wat draagt bij aan een constructieve dynamiek?
Eerste aflevering van de podcast-serie 'Radiostilte', geïnitieerd en ontwikkeld door het team politieleiderschap van de politieacademie. Makers Sophie van Berkesteijn en Piet-Hein Peeters spreken lector Jan Nap, verbonden aan de politieacademie, over rijker verantwoorden. Wat het is, waarom het er toe voor de politie en welke rol leidinggevenden in deze hebben.

NIEUW Rijker Verantwoorden over de aanpak van ondermijning op Rotterdam-Zuid

Twee jaar liepen we mee met team Hartcore, dat verantwoordelijk is voor de coördinatie van de aanpak van ondermijning op Rotterdam-Zuid. We onderzochten hoe dit team bezig is met rijker verantwoorden: als een manier om mensen te mobiliseren, het leerproces aan te jagen en te tonen wat er in de praktijk gebeurt. We ontwikkelden praktische instrumenten die op deze site ook worden getoond. In dit rapport vindt u het verslag van ons ontwikkelproces.

Rijker verantwoorden ... waarom is dat een goed idee?

Rijker verantwoorden klinkt aantrekkelijk. Maar waarom eigenlijk? Waar zijn we niet (meer) tevreden over? Waar hopen we op?

Vanuit onderzoek vonden we antwoorden op die vragen. En we ontwikkelden het verantwoordingsbeeld als een instrument om het rijker verantwoorden praktisch te maken. Het stuk helpt je bij de koers zoeken en meters maken als je rijker verantwoorden in je eigen situatie wilt toepassen.

In het Tijdschrift voor de Politie (2018) beschrijven Joost Vos en Jan Nap wat ze hebben geleerd over kansen voor Rijker Verantwoorden bij bij de Politie. Er lichten zeven principes van Rijker Verantwoorden op. Ervaringen met de verantwoordingsmix worden gedeeld (in dit artikel nog aangeduid als Public Value Plan).

50%
Gratis download

Onze eerste publicatie over dit onderwerp (2015). Een verkenning van de aanleiding voor rijker verantwoorden, voorbeelden van rijke praktijken en een eerste aanzet voor een beeld wat rijker verantwoorden kan betekenen.

  • Leer hoe je betekenisvol werk kan verantwoorden
  • Verantwoording nieuwe praktijken laten stimuleren
  • Met minder cijfers en meer interactie verantwoorden
  • Tips over dialoog voeren met stakeholders
  • Met verantwoording professioneel leren
  • Leer vernieuwen vanuit ambitie i.p.v. verplichting
  • Verkrijg energie en inspiratie door de verantwoording
50%
Gratis Download
LEer alles over verantwoording in netwerken en de publieke sector

Lees wat wij leren en verder willen 

onderzoeken in onze blogs

Neem contact met ons op

Maak kennis met onze adviseurs en ontdek hoe je vorm geeft aan Rijker Verantwoorden. Hoe vertaal je de ambitie en prioriteiten naar een compleet en overzichtelijk plan? Zodat je je aanpak legitimeert en dat mensen worden gemobiliseerd om mee te doen.