Actoren

Een actor is een overheidsorgaan, particuliere organisatie of een persoon die een rol speelt of werkzaam is op een bepaald beleidsterrein. De definitie van een actor kan ook breder geformuleerd worden door te stellen dat het een ‘component is die een actie uitvoert’.
Reactie plaatsen