arrow_drop_up arrow_drop_down

Derde minisymposium Rijker Verantwoorden

17 september 2020: 

De horizontale werking van Rijker Verantwoorden

Kantelend Perspectief

3e minisymposium rijker verantwoorden

17 september 2020

Verslag van het 3e minisymposium (2020)

Met 40 deelnemers uit de veiligheidsketen, gemeenten, zorg en onderwijs vond het derde minisymposium rijker verantwoorden plaats in hotel Hof van Putten te Putten, wegens Corona- op 1,5 meter afstand. Het symposium ging over rijke praktijken en over de politiek-bestuurlijke omgang met deze rijke praktijken. Daarnaast was er kans om te oefenen met onze instrumenten voor rijker verantwoorden.

Programma

Welkomstwoord

Joost Vos, partner bij RONT Management Consultants

• Nieuwe inzichten en ontwikkelingen Rijker Verantwoorden

Rijkere kwaliteitsverslaglegging in de zorg

Tanja Ineke, bestuurder bij Libertas

• Een gevarieerd beeld van kwaliteit van zorg

• Minder administratieve belasting

• De veranderaanpak als start van de verantwoording

Reflexieve monitoring en Rijker Verantwoorden bij Windesheim

Erik Bolhuis (onderzoeker) en Margreet de Roover (senior adviseur onderwijs) bij Windesheim

• Reflexieve monitoring bij systeeminnovatie

• Rijker Verantwoorden over de strategie van Windesheim

Rijker Verantwoorden bij de aanpak van ondermijning op Rotterdam Zuid

Christiaan Los, operationeel specialist bij Politie Rotterdam

• Samenwerken vanuit een theorie van verandering

• Een communicatieve aanpak

• Voorbeelden van Rijker Verantwoorden: infographics, filmpjes, leerdossiers, etc.

Aan de slag

• Een theorie van verandering voor uw eigen project of programma

• Inzet van een rijkere set instrumenten voor verantwoorden

Neem contact met ons op

Maak kennis met onze adviseurs en ontdek hoe je vorm geeft aan Rijker Verantwoorden. Hoe vertaal je de ambitie en prioriteiten naar een compleet en overzichtelijk plan? Zodat je je aanpak legitimeert en dat mensen worden gemobiliseerd om mee te doen.