arrow_drop_up arrow_drop_down

Kantelend Perspectief

3e minisymposium rijker verantwoorden

17 september 2020

Rijker Verantwoorden vanuit een politiek-bestuurlijk perspectief

'Toon je praktijken', dat is de oproep die we aan professionals doen vanuit rijker verantwoorden. In ons werk gaan we uit van de professional die verantwoordelijkheid neemt en die vanuit eigen 'volwassen' vakmanschap de behoefte voelt om antwoord te geven op de vragen hoe hij het appel ervaart dat het werk op hem doet. 

Maar kunnen bestuur en politiek daar altijd mee uit de voeten? Wat gebeurt er als al die praktijken in de politieke arena terecht komen? Levert al die informatie wel vruchtbaar materiaal om mee te besturen en om politiek mee te maken? Moet verantwoorden niet veel meer vraaggericht zijn? En antwoord geven op de behoeften die in het politiek-bestuurlijke debat nodig zijn?

Hoe doe je recht aan deze beide invalshoeken?

Mark van Twist, Jorren Scherpenisse  (NSOB) en Joost Vos (RONT) schrijven op verzoek van de Nederlandse Politie een essay over dit thema. Het essay zal worden gepubliceerd in het najaar. Tijdens het minisymposium vertellen we erover. En we helpen u op weg om te ervaren wat onze inzichten voor u in de praktijk kunnen betekenen.

Jorren Scherpenisse (NSOB) en Joost Vos (RONT) presenteren de bevindingen.

Waar en wanneer?

Wanneer: donderdag 17 september 2020

Tijd: 13.30 - 17.00 uur

Waar: De Cantharel, Apeldoorn, Golsteinlaan 20  


Jorren Scherpenisse

Rijker Verantwoorden bij de aanpak van ondermijning

Marjolein Markhorst (RIEC Noord-Holland) en Joost Vos (RONT) presenteren voorbeelden die laten zien hoe RIEC -projectleiders rijker verantwoorden toepassen voor betere regie over hun casussen in de ondermijningsaanpak. Ze laten zien hoe je gebruik kunt maken van het verantwoordingsbeeld en de verantwoordingsmix.

U ontvangt een gedrukt exemplaar van ons meest actuele boekje

Vanuit ons actieonderzoek over de aanpak van ondermijning op Rotterdam-Zuid ontwikkelden we in het gehele land praktijken van rijker verantwoorden vanuit een professioneel perspectief. 

Als deelnemer van het minisymposium ontvangt u een gedrukt exemplaar van het rapport van actieonderzoek, met voorbeelden uit de praktijk. 

  

Programma

  • Welkom
  • Rijker Verantwoorden in de aanpak van ondermijning (Marjolein Markhorst en Joost Vos)
  • Kantelend perspectief: rijker verantwoorden vanuit politiek-bestuurlijke context (Jorren Scherpenisse en Joost Vos)
  • Pauze
  • Aan de slag met de instrumenten van rijker verantwoorden:

        - Verantwoordingsbeeld

        - Verantwoordingsmix

        - Verantwoordingsthermometer (nieuw)

Het mini-symposium wordt gehouden met 1,5 meter afstand op een locatie die voldoet aan de standaarden van het RIVM.

Neem contact met ons op

Maak kennis met onze adviseurs en ontdek hoe je vorm geeft aan Rijker Verantwoorden. Hoe vertaal je de ambitie en prioriteiten naar een compleet en overzichtelijk plan? Zodat je je aanpak legitimeert en dat mensen worden gemobiliseerd om mee te doen.