arrow_drop_up arrow_drop_down

Minisymposium Rijker Verantwoorden

Mobiliseren, leren én laten zien wat je doet

17 september 2020

Rijker Verantwoorden vanuit een Politiek-bestuurlijk perspectief

'Toon je praktijken', dat is de oproep die we aan professionals doen vanuit rijker verantwoorden. In ons werk gaan we uit van de professional die verantwoordelijkheid neemt en die vanuit eigen 'volwassen' vakmanschap de behoefte voelt om antwoord te geven op de vragen hoe hij het appel ervaart dat het werk op hem doet. 

Maar kunnen bestuur en politiek daar altijd mee uit de voeten? Wat gebeurt er als al die praktijken in de politieke arena terecht komen? Levert al die informatie wel vruchtbaar materiaal om mee te besturen en om politiek mee te maken? Moet verantwoorden niet veel meer vraaggericht zijn? En antwoord geven op de behoeften die in het politiek-bestuurlijke debat nodig zijn?

Hoe doe je recht aan deze beide invalshoeken?

Met Mark van Twist en Jorren Scherpenisse van de NSOB schrijf ik op verzoek van de Nederlandse Politie een essay over dit thema. Het essay zal worden gepubliceerd in het najaar. Tijdens het minisymposium vertellen we erover. En we helpen u op weg om te ervaren wat onze inzichten voor u in de praktijk kunnen betekenen.

Schrijf u nu in voor het mini-symposium!

Waar en wanneer?

Wanneer: donderdag 17 september 2020

Tijd: 13.30 - 17.00 uur

Waar: Apeldoorn

Organisator:

Joost Vos

Neem contact met ons op

Maak kennis met onze adviseurs en ontdek hoe je vorm geeft aan Rijker Verantwoorden. Hoe vertaal je de ambitie en prioriteiten naar een compleet en overzichtelijk plan? Zodat je je aanpak legitimeert en dat mensen worden gemobiliseerd om mee te doen.