Verticale sturing

Hiërarchische sturing, of verticale sturing, is een methode van sturen waarbij gewerkt wordt vanuit de verantwoordelijkheid van de lijn. Om deze methode te kunnen gebruiken worden afdelingen en onderdelen binnen een organisatie gecreëerd en een manager of leidinggevende als verantwoordelijke aangesteld. Deze afdelingen zijn in te delen als plannende, regelende en controlerende taken en anderzijds uitvoerende taken. Om de organisatie te kunnen besturen worden diverse plannen opgesteld die onderling verschillen met andere afdelingen.


Voordelen van een hiërarchische sturing vormen de heldere structuur en de afbakening van de bevoegdheden. De nadelen vormen het beperkte leervermogen in een organisatie en het wij-zij denken. Dominante top-down sturing kan leiden tot een gebrek aan wederzijds begrip en daardoor kunnen gemaakte keuzes als ‘onbegrepen of ondoordacht’ worden ervaren.

Reactie plaatsen