Verticale sturing

Hiërarchische sturing, of verticale sturing, is een methode van sturen waarbij gewerkt wordt met het verdeel- en heersprincipe. Om deze methode te kunnen gebruiken worden afdelingen en onderdelen binnen een organisatie gecreëerd en een manager of leidinggevende als verantwoordelijke aangesteld. Deze afdelingen zijn in te delen als plannende, regelende en controlerende taken en anderzijds uitvoerende taken. Om de organisatie te kunnen besturen worden diverse plannen opgesteld die onderling verschillen met andere afdelingen.

Voordelen van een hilarische sturing vormen de heldere structuur en de afbakening van de bevoegdheden. De nadelen vormen het beperkte leervermogen in een organisatie en het wij-zij denken. Door deze manier van denken kan er een gebrek ontstaan aan wederzijds begrip en kunnen gemaakte keuzes als ‘onbegrepen of ondoordacht’ worden ervaren.
Reactie plaatsen