Horizontale verantwoording

Horizontale verantwoording is het beschikbaar stellen van informatie aan anders dan overste organisaties. Hierdoor is horizontale verantwoording anders dan verticale verantwoording waarbij de verantwoording voortkomt uit een verplichting. Horizontale verantwoording vindt plaats op een vrijwillige basis. Hierbij geldt dat de verantwoording vaak gaat over transparant en zichtbaar zijn en het vormen van een discussie. Vaak wordt deze verantwoording gestart door de wens om de derden of relaties van de organisatie meer informatie over het werk van de organisatie te geven.


Er zijn binnen de publieke sector enkele Handvesten die sturen op het versterken van de horizontale verantwoording. Vaak zijn de uitgangspunten dat publieke organisaties zich op een betere manier willen verantwoorden bij het brede publiek, zonder dat dit publiek bepaalde bevoegdheden heeft om in de organisatie te kunnen ingrijpen.


Ook ontstaat in steeds meer kwaliteitssystemen meer oog voor horizontale verantwoording. Binnen kwaliteitssystemen wordt het belangrijk geacht dat organisaties in contact staan met hun omgeving om zo hun processen zo optimaal mogelijk te laten aansluiten.


Horizontale verantwoording wordt door de Nederlandse Overheid niet als een complete vervanging gezien voor de verticale verantwoording. Echter is het nog niet duidelijk wat exact bedoeld wordt met een 'aanvulling'.


Rijker Verantwoorden is een vorm van verticale en horizontale verantwoording. Rijker Verantwoorden zet in op alle stakeholders, maar gebruikt de juiste middelen voor een specifieke stakeholder om de werklast zo laag mogelijk te houden en de effectiviteit van de verantwoording zo groot mogelijk.

Reactie plaatsen