Macht

Macht is het vermogen van bepaalde individuen of groepen om andere personen of groepen de wil op te leggen, eventueel tegen de wensen of belangen van de andere partij in. Macht en gezag onderscheiden zich van elkaar doordat gezag een legitieme basis kent. Gezag vormt hierbij een specifieke uiting van macht. De politieke macht kan in een samenleving in verschillende gradaties verdeeld zijn.

Een machtsrelatie kent een asymetrisch, maar niet vaste verhouding. Bij een politieke macht kan er sprake zijn van een verhouding waarbij het onmogelijk is voor de andere partij om zich aan te onttrekken. In een dicatuur is alle macht gecentraliseerd bij één persoon of een kleine groep mensen. Zo is er ook nog een tirannie te onderscheiden, hierbij probeert één individu of groep alle macht in handen te houden met middelen als een geheime dienst, persoonlijke terreur en andere geweldsbeïnvloeding. Tenslotte is een democratie te onderscheiden. In een democratie wordt macht of invloed vergaard of vergroot door overleg, lobby, overreding en democratische verkiezingen.
Reactie plaatsen