Waarden

Waarden vormen de idealen en motieven die in een samenleving of ander groepsverband als belangrijk worden geacht. Hierbij vormen waarden de opvattingen over wat wenselijk geacht wordt. Binnen waarden kan onderscheid gemaakt worden tussen twee soorten.

Instrumentele waarden: Dit zijn waarden die door personen of groepen worden verleend aan personen, fenomenen of gebeurtenissen. Deze waarden zijn vaak collectieve waarden, maar kunnen ook een persoonlijke beleving zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn traditionele waarden, moderne waarden en postmoderne waarden.

Intrinsieke waarden: deze waarden worden gevormd door een persoonlijke beleving. Onder dit type waarden vallen bijvoorbeeld ethische waarden. Enkele voorbeelden zijn liefde, vrijheid, gelijkheid, rechtmatigheid en legitimiteit. Deze intrinsieke waarden vormen de basis voor concrete normen en waarden in een maatschappij. Ook vormen deze waarden de na te streven doelen voor de gevormde normen. Opgestelde normen en regels vormen de basis om de belangrijk geachte waarden te bereiken.

 

mwap mwap
Door

mwap mwap

op 11 Oct 2023

bro wat?

Reactie plaatsen