Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaam ondernemen is een vorm van ondernemen waarbij de triple-p als uitgangspunt wordt genomen, namelijk profit, people en planet. De kenmerken en aanbevelingen van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn opgesteld door de OESO. Deze richtlijnen geven duidelijk weer wat verstaan kan worden onder dit type ondernemen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is te onderscheiden in drie types, namelijk de normen en waarden, de maatschappelijke verantwoordelijkheid en de maatschappelijke betrokkenheid. De normen en waarden zijn vaak te bevatten in een gedragscode binnen een bedrijf. De maatschappelijke verantwoordelijkheid vormt de manier waarop een organisaties zijn bedrijfsactiviteiten uitvoert en hoe de organisatie hierbij de sociale en duurzame verantwoordelijkheden neemt. Tenslotte is er de maatschappelijke betrokkenheid. Hierbij vormt de wederzijdse relatie tussen de organisatie en de maatschappij het kernpunt. De organisatie neemt hierbij niet alleen van de organisatie, maar zet zich ook in van betekenis te kunnen zijn voor de maatschappij of iets terug te geven aan de maatschappij.

 
Reactie plaatsen