Maatschappelijk middenveld

Het maatschappelijk middenveld is het geheel van particuliere organisaties, namelijk niet-gouvernementele en non-profitorganisaties, in een samenleving. Groepen van deze particulieren organisaties kunnen gedeelde belangen en meningen vertegenwoordigen. Het maatschappelijk middenveld wordt gezien als verbindende factor tussen burgers en de overheid. Door de onafhankelijke functie van deze organisaties kunnen zij zich optimaal inzetten voor hun leden. Vaak kennen deze organisaties een culturele, politieke, wetenschappelijke, religieuze of filantropische motieven en belangen.

Het maatschappelijk middelveld verkrijgt haar middelen vanuit de overheid, sponsorgelden en contributie. Om subsidie van de overheid te kunnen verkrijgen wordt vaak voldaan aan bepaalde regels en normen van de betalende overheid.

Het belang van het maatschappelijk middelveld is door veel wetenschappers aangetoond. Ook is aangetoond dat het maatschappelijk middenveld de laatste decennia aan het eroderen is. Een van de wetenschappers die hier toonaangevend onderzoek naar gedaan heeft is Robert D. Putnam (1995). Hij stelt dat in de Verenigde Staten van Amerika het maatschappelijk middenveld ernstig is veranderd met ingrijpende gevolgen. Putnam stelt dat steeds meer mensen alleen handelen in deze maatschappij en hierbij niet geboden willen zijn aan een organisatie in het maatschappelijk middenveld. Dit heeft tot gevolg dat gelijke belangen van verschillende individuen steeds minder goed vertegenwoordigd worden.

Reactie plaatsen