Leefwereld

De leefwereld behoort samen met de systeemwereld tot onderdelen van de theorie van Habermas (1987). De leefwereld is het domein waarin ervaringen en percepties centraal staan. De systeemwereld en de leefwereld kennen een overlap, want de systeemwereld moet namelijk de leefwereld ondersteunen. Echter wordt in steeds meer theorie├źn en onderzoeken betoogd dat de systeemwereld in grote mate de verbinden met de leefwereld begint te verliezen. Habermas omschreef dit als 'de kolonisatie van de leefwereld'. Van der Lans (2011) beschrijft dat er niet sprake is van een kolonisatie, maar van 'een losgezogen' systeemwereld ten opzichte van de leefwereld.

Beide beschrijvingen hebben een ongewenst effect als resultaat, namelijk het gebrek aan verbinding tussen beide werelden. In het voorbeeld van Van der Lans (2011) is de praktijk dat er een gebrekkige communicatie kan ontstaat tussen bijvoorbeeld politiek en de leefwereld. Een voorbeeld van de uitspraak van Habermas in de praktijk zou kunnen zijn dat burgers de taal van de politiek gaan spreken. Hiermee domineert de systeemwereld de leefwereld, maar ontbreekt grotendeels de communicatieve aansluiting alsnog.
Reactie plaatsen