Page content

article content

Rijker Verantwoorden bij de Oostvaardersplassen

Trouw kopte eerder deze week: “De provincie Flevoland draaide er deze week niet omheen in een persverklaring: Staatsbosbeheer gaat de grote grazers in de Oostvaardersplassen bijvoeren vanwege de maatschappelijke onrust erover, níet omdat dat het beste voor de dieren is.”

In het artikel worden drie oplossingen voorgesteld. (1) Een natuurlijke corridor maken, (2) afscheiden en anticonceptie of (3) vloggen en bloggen.

De oproep om te vloggen of bloggen laat zien ‘dat je wel gelijk kunt hebben, maar dat je ook gelijk moet krijgen.’ Kortom, als je er als organisatie gelooft in je beleid, dan moet je anderen daar ook in meenemen. Dat zorgt voor legitimiteit. Het gaat er om dat mensen snappen wat je doet en waarom je het doet. Zo krijg je mensen in beweging.

Met ons werk aan Rijker verantwoorden (zie onze gelijknamige website) is dat precies wat we doen. Organisaties helpen met een mix aan instrumenten voor verantwoording. En zo zorgen voor maatschappelijk draagvlak én betrokkenheid van burgers en partners. Rijker verantwoorden is bouwen aan relaties. En mensen mobiliseren om mee te doen. Door mensen vooraf te betrekken heb je achteraf minder uit te leggen. Zo krijgen we dingen in beweging en halen we de kramp uit de verantwoording.

Comment Section

0 reacties op “Rijker Verantwoorden bij de Oostvaardersplassen

Plaats een reactie


*


jouwsite