Het Utrechts model voor sturen en verantwoorden
25 november 2020 
1 min. leestijd

Het Utrechts model voor sturen en verantwoorden

Deze week presenteert de gemeente Utrecht een E-zine over de Utrechtse aanpak in het sociaal domein. De overeenkomsten met rijker verantwoorden zijn groot. De aanpak is gericht op de bedoeling. Als de aanpak taai gaat, begin dan niet meteen over nieuwe stelselwijzigingen maar zoom in vanuit het perspectief van de professional: wat heeft de werkpraktijk nodig om succesvol te zijn.

Gedeeld in onze beider aanpakken is ook de oriëntatie op de vier hefbomen van beheersing van Simons in Harvard Business Review (1995). Simons stelt dat  leiderschap vraagt om een combinatie van sturen op waarden, sturen op kaders, sturen op prestaties en ruimte scheppen voor innovatie. Binnen Rijker Verantwoorden maken we een directe koppeling tussen dit gedachtegoed en de mix van media die je kunt gebruiken in de verantwoording.

De Utrechtse aanpak toont een sterke praktijk-oriëntatie: “Deze manier van werken maakt dat we meer dan dubbel zoveel mensen spreken dan een paar jaar geleden” zegt W&I-beleidsadviseur Schulden, Jan Donker in het e-zine. Daarmee illustreert hij dat de aanpak niet wordt geleid vanuit abstracte doelen maar vanuit de concrete vragen van inwoners. In onze aanpak van Rijker Verantwoorden delen we die oriëntatie op de praktijk. En we stimuleren gebruikers van onze methodiek om vanuit die praktijk niet alleen operationele doelen te formuleren maar ook leerdoelen en ambities voor het mobiliseren van mensen die helpen om de vragen van de praktijk op te lossen.

In  het Utrechtse model wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van data. Die verbinding juichen we toe. Rijker Verantwoorden is bedoeld om inzicht in cijfers te combineren met rijkere bronnen van verantwoording. Het gaat om én-én. Gebruik cijfers om inzicht te geven in de situatie en SMART doelen te formuleren en combineer dit met de rijke blik die voorkomt dat de doelen eenzijdig of pervers worden. Alleen zo kan verantwoording een venster openen op de werkpraktijk en ruimte scheppen voor een betekenisvolle dialoog over goed werk.

Meer lezen over de Utrechtse aanpak? https://zorgprofessionals.utrecht.nl/utrechtse-aanpak-in-het-sociaal-domein/

Over de schrijver
Reactie plaatsen