Context: wat doen anderen?

Op deze pagina staat een verzameling van wat anderen doen op het gebied van Rijker Verantwoorden.





Wat anderen doen

 







Blijk van vertrouwen - Anders verantwoorden voor goede zorg

Verantwoorden in de zorg moet fundamenteel anders. Het initiatief moet liggen bij zorgverleners die verantwoording afleggen en niet bij de partijen die verantwoording vragen. Daarmee komt verantwoorden in het teken te staan van het verbeteren van zorg en ondersteuning. Alleen zo zal verantwoording bijdragen aan een proces van leren en verbeteren in de zorg. Ook zal het vertrouwen tussen betrokken partijen toenemen en krijgt de patiënt zorg die meer is toegesneden op de persoonlijke situatie. Dat zegt de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in het vandaag verschenen advies ‘Blijk van vertrouwen. Anders verantwoorden voor goede zorg’.

Uitgebreide editie: De Zorgagenda voor een gezonde samenleving

De RVS ging in gesprek over De Zorgagenda voor een gezonde samenleving. Ruim 17.000 patiënten, cliënten, mantelzorgers, vrijwilligers, zorg- en hulpverleners, bestuurders en gemeenten deelden hun dagelijkse ervaringen met de RVS. Ze beschreven hun ideeën over wat er goed gaat en wat er nog beter kan in de zorg en hulp in Nederland. U kunt hier de uitgebreide versie van De Zorgagenda voor een gezonde samenleving downloaden inclusief het essay Gezien en gehoord – 17.000 ervaringen met zorg en hulp.

 






Vernieuwing van de verantwoording
Hoe digitalisering en dataficering bijdragen aan innovatieve publieke verantwoording bij de provincie Zuid-Holland

Nieuwe vormen van technologie spelen een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven. Social media als Twitter, Facebook en Instagram zijn al niet meer weg te denken. Datzelfde geldt voor het werken met informatie die zich als data aandient en wordt opgeslagen in de cloud, en ook de inzet van nieuwe technologieën als Blockchain en Artificial Intelligence komt steeds dichterbij. Langzaam maar zeker leven we in een wereld waarin alles wat we doen wordt uitgedrukt in data en iedereen continu verbonden is met en door internet via uiteenlopende vormen van technologie.

Gevoel voor getallen 

Een zoektocht naar de politieke en psychologische dimensies van tellen in beleid

Cijfers spelen een centrale en vaak cruciale rol in beleid- en besluitvormingsprocessen. Business cases, KPI’s, milieueffectrapportages, financiële dashboards en kosten-baten analyses zijn slechts enkele voorbeelden van de vele instrumenten van ambtenaren, bestuurders en politici om tot be¬leid en besluiten te komen of effecten van beleid te monitoren en evalueren. Hoe complexer het vraagstuk, des te groter is de behoefte aan kwantitatieve data. Vanuit de gedachte: we moeten precies weten hoe het zit. Die centrale rol van cijfers komt deels voort uit de idee dat cijfers objectief, onafhankelijk en ‘waar’ zijn. Cijfers, kwantitatieve en statische data zijn in staat om een veelheid aan informatie zichtbaar te maken en wekken de indruk preciezer te zijn dan woorden.







Interview met Jacomijn Baart en Mijke van de Noort van de gemeente Utrecht

Hoe monitor en evalueer je een brede aanpak voor het terugdringen van gezondheidsverschillen? Veel gemeenten worstelen met deze vraag, zeker omdat veel projecten nog pilots zijn. Daarvan zijn de opbrengsten nog onzeker. Initiatiefnemers willen de succesvolle elementen van de aanpak borgen. En de gemeenteraad wil weten of het geld goed besteed is en of de beleidsdoelen zijn gehaald. Welke data heb je dan nodig? Hoe oordeel je over die data en hoe evalueer je? De gemeente Utrecht is in 2015 met haar gezondheidsbeleid een nieuwe weg ingeslagen. Jacomijn Baart, teammanager Volksgezondheid Co-creatie en Wijken en Mijke van de Noort, beleidsmedewerker Volksgezondheid, vertellen hoe dit beleid wordt gemonitord en geëvalueerd.

Interview met met Ina van Oostenbrugge van GGD IJsselland en Ingrid Bakker

Veel integrale aanpakken voor het terugdringen van gezondheidsverschillen zijn nieuw. Dat maakt de opbrengsten onzeker en daarom is monitoren en evalueren heel belangrijk. Los daarvan willen financiers weten of hun geld goed wordt besteed en initiatiefnemers wat goed gaat en waar het beter kan. Welke data verzamel je dan? Hoe beoordeel je resultaten? En welke methode gebruik je? Ina van Oostenbrugge, programmamanager Zwolle Gezonde Stad en werkzaam bij GGD IJsselland, en Ingrid Bakker, associate lector De Gezonde Stad van hogeschool Windesheim en lid van de Programmagroep Zwolle Gezonde Stad, vertellen over de Zwolse aanpak.

Lees in onze agenda wat wij doen om anderen te beïnvloeden 

Neem contact met ons op

Maak kennis met onze adviseurs en ontdek hoe je vorm geeft aan Rijker Verantwoorden. Hoe vertaal je de ambitie en prioriteiten naar een compleet en overzichtelijk plan? Zodat je je aanpak legitimeert en dat mensen worden gemobiliseerd om mee te doen.