Dr. J.J. Vos

Organiseren als een beweging

vos@rontmc.nl

06-51591894

Doelgericht organiseren betekent voor RONT: Plannen goed afstemmen maar daarover niet meer vastleggen dan 1 A3-tje. Processen goed organiseren maar die niet zo dichtregelen dat professionals het zinloos vinden. Leidinggeven met richtinggevoel en daarbij goed aandacht hebben voor het team en voor je eigen rol. Je werk zichtbaar maken met minder cijfers en meer dialoog.

Deze aanpak ondersteunen wij met praktische instrumenten zoals het A3-plan, Rijker Verantwoorden, onze aanpak voor procesregie en de ZRM-matrix voor het meten van zelfredzaamheid. We ondersteunen organisaties in het publieke domein. Dat doen we met een team van ervaren professionals.

Met die aanpak staan we midden in een beweging. Van New Public Management naar New Public Governance: van sturing op resultaten naar samenwerking in netwerken. Daaraan lever ik graag een bijdrage. Vanuit jarenlange ervaring met processen en prestaties. Vanuit een brede kennis van het veld van zorg en veiligheid. En bovenal, vanuit een passie voor organisatieadvies: aandachtig, dienstbaar en betrokken.

Wat doe je bij RONT?

Als partner bij RONT doe ik advies, actie-onderzoek en training; altijd in organisaties en op de grensvlakken met hun samenwerkingspartners. Ik stimuleer mensen om present te zijn, om integraal te kijken en denken en met respect voor de eigen professie. Dat betekent voor mij letterlijk ‘er zijn’, als mens en als vakman. Ik ben pas tevreden als mensen voluit kunnen beamen dat zij (kunnen) doen wat er gedaan moet worden.

Samen met Jan Nap (lector aan de politieacademie) en Christiaan Los (Nationaal Programma Ondermijning bij de politie) geef ik vorm aan de praktijkontwikkeling van Rijker Verantwoorden. We werken samen aan actieonderzoek en aan publicaties en we betrekken elkaar bij wederzijdse ervaringen met het thema. Zo ontdekken we wat de werkt in de aanpak en hoe we hierin op de best mogelijke manier kunnen stimuleren en ondersteunen.

Wat heb je gedaan of geschreven?

Ik heb een all round bedrijfskundige achtergrond. Ik heb twaalf jaar gewerkt in verschillende managementfuncties in de farmaceutische industrie in Nederland en in de Verenigde Staten. Sinds 1999 werk ik vanuit RONT Management Consultants voor tal van opdrachtgevers: maatschappelijke organisaties, gemeenten, rijk en bedrijfsleven. Mijn uitdaging is mij steeds weer met een frisse blik te verbinden met de vraagstukken van deze organisaties.

Ik deed promotieonderzoek naar ketensamenwerking in het publieke domein (De Münchhausenbeweging, Beweging voor Ketensamenwerking) en meerjarig onderzoek naar samenwerking bij de aanpak van veelplegers (Onmogelijke Levens, Botsende Logica’s en Eigenzinnige Professionals). Voor de politie deed ik onderzoek naar ‘Rijker Verantwoorden’. Verder ben ik actief betrokken bij de transformatie van het sociale domein (onderzoeksrapportage: Het Wijkteam als Werkplaats). Met mijn artikel ‘Doen wat gedaan moet worden’ pleit ik voor een aanpak voor praktijk gedreven kwaliteit.

Ik blijf lezen en schrijven om vanuit actuele inzichten dienstbaar te zijn aan vragen die het verschil maken.

Diverse onderzoeken naar Rijker Verantwoorden met de Nationale Politie

Zeven jaar aan de slag met Rijker Verantwoorden in de publieke sector

Bijdragen aan verbinding in het sociale domein en het veiligheidsdomein

All round organisatieadviseur met ruim 20 jaar ervaring in het advies vak

Promotieonderzoek naar ketensamenwerking 'De Műnchhausenbeweging' (2010)