Build Back Better!

Ik was vandaag in de Apeldoornse HUB van het Social Enterprise Overheidscongres. Ik luisterde naar inspirerende verhalen van mensen die op landelijk niveau het voortouw nemen en ik sprak met bevlogen mensen die zich ook lokaal willen inzetten voor impact ondernemen. Dit congres stelt de vraag hoe de samenwerking tussen overheden, sociaal ondernemers en andere spelers in het ecosysteem ervoor kan zorgen dat we beter uit deze crisisperiode zullen komen? Hoe zorgen we er gezamenlijk voor dat na Covid-19 de economie inclusief, circulair en armoedevrij wordt? Build Back Better!

Waarom doe ik dit?

Omdat ik geloof dat de aarde en zwakste mensen in onze samenleving de prijs betalen voor onze levensstijl. Is dat de wereld die we willen doorgeven? Hoe kunnen we met elkaar meer betekenen met onze inzet? Hoe kunnen we bijdragen aan de global development goals, hier en nu. En als we met elkaar die weg zoeken, kunnen we dan vermijden dat we dwingende vinklijstjes creëren waarmee impact ondernemers moeten aantonen dat ze precies door de hoepel van de definitie springen. En zo een nieuw bureaucratisch moloch creëren waarmee ieder plezier om betekenisvol te ondernemen op voorhand wordt ondergraven. Er zijn zoveel meer manieren om bij te dragen aan deze samenleving dan aantoonbaar prestaties leveren op één van de criteria van de duurzame doelen.

Wat is impact ondernemen?

Voor mij is iedereen die zich meetbaar en merkbaar inzet om deze wereld een stukje mooier door te geven, een impact ondernemer. Of je dat nu doet binnen de overheid, vanuit het bedrijfsleven of vanuit de cultuursector. Iedereen die zich hiervoor inspant is hard nodig. Alleen samen maken we een einde aan de fantoomgroei en maken we de omslag naar denken in termen van maatschappelijke waarde.

Ik weet ook wel dat deze definitie niet goed spoort met de taal in deze wereld, waarin we het woord impact ondernemen reserveren voor ”echte’ ondernemers die (ook) aantoonbaar werken aan duurzaamheid. Ik bedoel niet het veld daarover te verwarren. Maar ooit spraken we van een ondernemende overheid. En dat is wat ik zie bij de koplopers uit de overheid die ik nu tref in dit veld. Ook zij maken het verschil door proactief en ondernemend gedrag.

Hoe weten we die maatschappelijke waarde?

Had hier niet moeten staan: Hoe meten we die maatschappelijke waarde? Die vraag wordt immers vaak gesteld. Maar ik draai de M graag om. Niet alles kan je meten. De vraag is dan: hoe kan je weten dat jouw bijdrage telt? Dat kunnen we onmogelijk alleen afmeten aan de vraag of je schoner produceert of dat je mensen aan het werk helpt voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Dit zijn wel belangrijke directe doelen van impact ondernemen. Maar dat is niet alles.

Realiseren, mobiliseren en leren

Er zijn ook mensen en organisaties die een belangrijke bijdrage leveren aan het veranderen van de maatschappelijke context. En organisaties die een impuls geven aan het leerproces van anders denken en anders doen. Impact meten zou zich niet alleen moeten richten op de directe resultaten van het realiseren van maatschappelijke doelen. Maar ook op de bijdrage aan het mobiliseren van mensen en aan het leerproces om die andere samenleving tot stand te brengen. We willen niet alleen slaafvrije chocolade. Maar we willen juist ook de Tony Chocolonelies die dit op een inspirerende en beelrijke manier aan de orde stellen.

Rijker Verantwoorden

Vanuit rijker verantwoorden wil ik hieraan bijdragen. Om mensen te helpen om zichtbaar van betekenis te zijn. Om te tonen en aan te tonen dat ze een bijdrage leveren aan de beweging. Ik doe dat door ons gedachtegoed beschikbaar te stellen en samen met mensen van de City Deal (en daar buiten) te verkennen hoe ons gedachtegoed vruchtbaar kan zijn voor deze doelen.

Daarom

Daarom luisterde ik vandaag naar de bevlogen verhalen van onder meer Stefan Panhuijsen, directeur Social Enterprise NL, Apeldoorns wethouder Jeroen Joon, voorzitter stuurgroep City Deal Impact Ondernemen en Sander Heijne, auteur van het boek Fantoomgroei. Daarom sprak ik met onder meer Marc van Zanten en Steffie van Oostrum die in Apeldoorn werken aan een context voor Impact Ondernemen, Willemien Vreugdenhil, Projectleider City Deal Impact Ondernemen, Froukje Poelmann, coördinator social return bij de provincie Gelderland, Chystal Ziel, Directeur Business Development bij ICQ, Miriam Schreurs, impact ondernemer bij Bridging Company. Om samen met hen te kijken hoe ik kan bijdragen en vorm geven aan het gezamenlijk zoekproces. In de hoop dat we de wereld beter doorgeven. En dat begint vandaag.

Over de schrijver
Reactie plaatsen