Verantwoordingsplan | Rijker Verantwoorden

Public Value Plan

Het Public Value Plan is een communicatieplan gericht op verantwoording. Het geeft overzicht over de diverse manieren waarop je transparant bent over het werk. Eenvoudig en to the point. Maak met je team een Public Value Plan en zorg voor de legitimering van je werk. Eenvoudig, compact en aantrekkelijk. 

Waarom een Public Value Plan?

Communicatieplan gericht op verantwoording 

Legitimering van het werk naar alle belanghebbenden

To the point: overzicht over acties op één deurposter

Wat is het Public Value Plan?

Het Public Value Plan geeft overzicht over je verantwoording. Hoe wil je je verantwoorden, iedere dag en naar alle stakeholders? Eenvoudig en to the point. Maak met je team een Public Value Plan en zorg voor de legitimering van je werk, eenvoudig, compact en aanstekelijk.

Wat maakt het Public Value Plan zo goed?

Maak samen het plan 

Betrek je team bij het Public Value Plan. Verantwoorden gebeurt niet in de achterkamer van de controller. Het is van iedereen, elke dag. Daaraan werk je samen. In één workshop krijg je een kick start om gezamenlijk te werken aan een rijke verantwoordingscultuur.

Pas de vijf principes van Rijker Verantwoorden toe

Rijker verantwoorden kent vijf principes. Je vindt ze toegelicht op de webpagina 'Rijker Beleid'. Het Public Value Plan besteedt aandacht aan ieder van deze vijf principes: 

- Meerdere doelen

- Meerdere waarden

- Meerdere stakeholders

- Meerdere momenten

- Meerdere media


Kies de meest kansrijke instrumenten

Niets is meer overweldigend dan een brainstorm met tientallen nieuwe kansen voor verantwoorden. Je bent nog niet begonnen of de moed zakt je al in de schoenen. Tijdens de workshop kijken we naar bestaande praktijken. Die brengen we in beeld. En dan kijken we naar de verandering. We behouden het goede, we kijken naar kansen om te schrappen. En we kiezen een bescheiden aantal nieuwe initiatieven. Zo houd je het behapbaar.  

Dynamische deurposter

Het verantwoordingsplan is een levend plan. Het is beeldrijk en inspirerend. Eerste gebruikers werkten met een whiteboard. waarop af en toe een paar woorden worden vervangen. Inmiddels werken we met een deurposter. Daarop tonen we de gemaakte keuzen die zijn gemaakt. Deze kan je gemakkelijk aanpassen. Door nieuwe post-it's toe te voegen en door anderen te verwijderen. Zo houden we het plan levend. Het is zichtbaar op de werkplek. Als een inspiratiebron om te zorgen dat Rijker Verantwoorden van iedereen is. Iedere dag.

Eigen Public Value Plan 

Maak kennis met onze adviseurs en ontdek hoe je vorm geeft aan het Public Value Plan. Hoe vertaal je de ambitie en prioriteiten naar een compleet en overzichtelijk Public Value Plan? Zodat je je aanpak legitimeert en dat mensen worden gemobiliseerd om mee te doen.

Jouw eigen Public Value Plan?