Verantwoordingsplan | Rijker Verantwoorden

Rijker Plan

De filosofie van Rijker Verantwoorden spreekt aan, dat merken we aan alle reacties van mensen met wie we hierover spreken en met wie we aan het werk zijn. Maar hoe geef je het handen en voeten? Een plan voor het Rijker Verantwoorden helpt daarbij. Op deze webpagina introduceren we twee plannen die helpen met sturen en verantwoorden:

Rijker Verantwoordingsplan

Als je verandering wilt brengen en daarvoor een plan wilt maken dat hand in hand gaat met een nieuwe verantwoordingspraktijk.

Public Value Plan

Als je een helder plan hebt voor je organisatie, afdeling, programma of project en je wilt daaraan nieuwe initiatieven voor verantwoording toevoegen. 

Waarom een plan voor Rijker Verantwoorden?

Deze tijd heeft nieuwe vormen voor communicatie, dus ook voor de verantwoording

Toenemende professionalisering vraagt om passende verantwoording

In de netwerksamenleving is verantwoording een gezamenlijk vraagstuk

Wat is het Rijker Verantwoordingsplan

Het Rijker Verantwoordingsplan verbindt aanpak en verantwoording. Het biedt ruimte voor een theorie van verandering in combinatie met het overzicht van de instrumenten van het Rijker Verantwoorden. En dynamisch plan van aanpak én een concreet overzicht van verantwoordingsinstrumenten.

Wat maakt het Rijker Verantwoordingsplan waardevol?

Theorie van Verandering

Het Rijker Verantwoordingsplan bouwt op een dynamische theorie van verandering. 

Veel plannen en verandertheorieen hebben een blauwe insteek: erg rationeel met logische lijnen van oorzaak en gevolg. 

Bij onze meest succesvolle projecten leerden we dat een dynamische theorie van verandering veel meer kracht geeft. Daarin wordt de samenhang getoond van wat er gebeurt in de context, wat de overtuigingen van het team zijn en wat daarom de acties zijn die het team in gang zet. Daarbij benoem je de principes van samenwerking en de verwachtingen op korte en lange termijn. Als de conctex verandert of overtuigingen worden bijgesteld, dan verandert het plan. Zo blijf je steeds leren.

In het Rijker Verantwoordingsplan zet je de theorie van verandering en de instrumenten voor verantwoorden naast elkaar. De bedoeling is dat de instrumenten voor het verantwoorden worden verbonden met alle elementen van de theorie van verandering. Bij de verantwoording gaat het er dus niet alleen om de resultaten zichtbaar te maken, maar ook zicht te geven op de context, te laten zien welke acties worden uitgevoerd of hoe de samenwerkingsprincipes ind e praktijk gestalte krijgen.

Hoe werkt het?

Laten zien van de aanpak van het team of project, op een dynamische manier

Een plan dat bouwt op context en overtuigingen. Dat richting geeft aan acties en samenwerkingsrelaties. En dat uitzicht biedt op effecten op korte en lange termijn.

Verantwoorden op meerdere momenten, naar meerdere stakeholders

Met een mix van media: cijfers, letters, beelden, en dialoog

Het Rijker Verantwoordingsplan helpt teams om hun werk goed te richten en om erover te verantwoorden.

- Daarmee worden teams effectiever;

- wordt het transparanter wat ze doen

- Is het team beter in staat mensen en middelen te mobiliseren.


Het plan kan zo een impuls geven aan teams en aan samenwerkingsprojecten.

Wat is het Public Value Plan?

Het Public Value Plan geeft overzicht over je verantwoording. Hoe wil je je verantwoorden, iedere dag en naar alle stakeholders? Welke instrumenten gebruik je daarbij?

Wat maakt het Public Value Plan waardevol?

Toont de centrale principes van Rijker Verantwoorden

Het Public Value Plan geeft overzicht over de doelgroepen voor verantwoording, de momenten van verantwoording en de methodieken. Door het Public Value Plan te maken ontdek je wat jullie kracht is in de verantwoording én je ziet de blinde vlekken. Voorbeelden van ontdekkingen die teams deden met het Public Value Plan:

- "Ik wist wel dat onze verantwoording heel erg intern gericht was, maar als ik dit plan zie schrik ik er toch wel van"

- "Wij zijn dol op verhalden verantwoorden. Dat zie je ook terug in het plan. Veel roze. Gelukkig gebruiken we ook cijfers en letters voor de verantwoording. Maar ik zie dat we de cijfers wel erg intern houden, daarmee zouden we meer naar buiten kunnen treden."

- "Ik had gedacht dat verantwoording bij ons vooral achteraf gebeurt. maar nu ik dit plan zie realiseer ik me pas hoeveel collega's ook vooraf en tijdens het werk verantwoorden. Ik ben onder de indruk."

Geeft zicht op de meest kansrijke instrumenten

Het Public Value Plan toont wat je nu al doet. Daar hoeven geen tientallen instrumenten bij. Eén of twee nieuwe initiatieven zijn vaak al enorm verrijkend. En ze kunnen helpen om de kramp weg te halen uit de verticale verantwoording en de verantoording achteraf. Met het Public Value Plan bent u snel op het spoor van de meest waarde volle kansen voor rijker verantwoorden.

Dynamische deurposter

Het Public Value Plan is een levend plan. Het is beeldrijk en inspirerend. Eerste gebruikers werkten met een whiteboard, waarop af en toe een paar woorden worden vervangen. Inmiddels werken we met een deurposter. Daarop tonen we de gemaakte keuzen. Deze kan je gemakkelijk aanpassen door nieuwe post-it's toe te voegen en door anderen te verwijderen. Zo blijft we het plan levend. Het is zichtbaar op de werkplek. Als een inspiratiebron om te zorgen dat Rijker Verantwoorden van iedereen is. Iedere dag.

Maak kennis met onze adviseurs en ontdek hoe je vorm geeft aan Rijker Verantwoorden. Hoe vertaal je de ambitie en prioriteiten naar een compleet en overzichtelijk plan? Zodat je je aanpak legitimeert en dat mensen worden gemobiliseerd om mee te doen.