Rijker Symposium

Verslag Minisymposium Rijker Verantwoorden

Are you hitting the target or missing the point?

Vaassen, 27 juni 2018

De zoekvraag: recht doen aan een rijke praktijk!

Wat presteer je met jouw organisatie? Wordt het ( belasting) geld goed besteed? Aan wie verantwoorden we ons eigenlijk over deze vragen? En geeft dat energie? Dit zijn terechte vragen, die een geloofwaardig antwoord verdienen. En daar begint het probleem. Welk antwoord is geloofwaardig; en voor wie? Hoe weet je of hoe meet je dat je goed werkt? Welke normen hanteer je? Welke indicatoren kies je? Wie mag er over meepraten? Als deze vragen gesteld worden, komt het gesprek al snel op de schraalheid van een cijfermatig antwoord.

Hoe mooi zou het zijn als je laat zien vanuit welke waarden je stuurt? Dat burgers mee doen met de vraag hoe de gezamenlijke aanpak wordt ervaren? Dat cijfers niet alleen recht doen aan jouw eigen bijdrage maar ook de juiste prikkels geven voor ketensamenwerking.

Rijker verantwoorden is de zoektocht om recht te doen aan deze vragen. Rijker verantwoorden:

 • Gaat over de bedoeling van het werk
 • Vertelt het hele verhaal
 • Sluit aan bij de praktijk
 • Is verticaal én horizontaal
 • Maakt gebruik van meerdere media
 • Mobiliseert mensen

Verslag! En hoe verder?

Op 27 juni 2018 organiseerde RONT het Minisymposium Rijker Verantwoorden. Daarin sprak Jan Nap, lector aan de politieacademie en grondlegger van het gedachtegoed van Rijker Verantwoorden. En u kon horen hoe wij de aanpak praktisch hebben gemaakt door de ontwikkeling van het Public Value Plan. Deelnemers hoorden praktijkverhalen en konden zelf aan de slag met de aanpak. Met veertig deelnemers uit acht verschillende domeinen / sectoren hadden we een inspirerende middag, waarin we deelden wat er als is en nieuwe zoekvragen ontdekten. Belangrijke opbrengsten van de dag

 • De vraag naar Rijker Verantwoorden is actueel en urgent en er ligt een inspirerend gedachtegoed 
 • Het Public value Plan biedt een mooie manier om overzicht te krijgen over de verantwoordingspraktijk van de organisatie
 • De gepresenteerde set waarden voor het publieke domein biedt een goed handvat voor het gesprek over sturing en verantwoording
 • De grote vraag is hoe de brug te slaan tussen plan en verantwoording. Dit geldt voor beleidsplannen, programmaplannen en projectplannen.

 • Nieuw: Rijker Verantwoordingsplan
 • We hebben de leervragen van deze dag ingebracht in het actieonderzoek Rijker Verantwoorden bijd e aanpak van ondermijning op Rotterdam Zuid. En dat heeft ons gebracht tot de ontwikkeling van een Rijker Verantwoordingsplan. het plan combineert een theorie van verandering met de vier soorten instrumenten van het Rijker Verantwoorden. U leest er meer over vanuit onze home page onder de noemer 'Rijker Evalueren'.

Sprekers

Jan Nap

Joost Vos

Paula IJland

Christiaan Los

Martijn Sanders