Ondernemen met Impact

Rijker verantwoorden voor een duurzame samenleving

Waar wil jij impact hebben? En hoe?

Ondernemen met impact, dat betekent ambities waarmaken: sociaal, fysiek en financieel. Vanuit rijker verantwoorden dragen we hier aan bij. We helpen gemeenten en maatschappelijke ondernemers om de verbeelding aan de macht te brengen.

We zijn geïnspireerd

We zijn geïnspireerd door ondernemers zoals Heilige Boontjes. Dit koffiehuis is ontstaan doordat een agent en een ouwe boef besluiten dat re-integratie beter, duurzamer en vooral leuker kan. Hun Heilige Boontjes zijn van het soort waarvan je straffe bakkies troost kunt zetten. Re-integratie gaat hand in hand met een prachtig product.

Global Goals Gemeenten

Impact wordt ook gemaakt door steden!

Zoals de gemeente  Sud-West Fryslân, visionair gemeente met haar SDG Kompas. 

De gemeente Noordenveld die met locale actoren stem geeft aan groepen die minder een stem hebben.

De gemeente Den Haag die wereldwijd samenwerkt aan de toegang tot recht. 

Alle drie zijn zij door de VNG uitgeroepen tot meest inspirerende Global Goals Gemeente 2021.

City Deal Impact Ondernemen

Samen met 80 partijen uit openbaar bestuur (gemeenten, provincies en rijk), ondernemers en kennisinstellingen ontwikkelen we nieuwe kennis om de impact economie te versterken. Onze bijdrage is dat we rijker verantwoorden inzetten en door-ontwikkelen voor het realiseren van de Global Goals. Onze ambitie: hoe komen we voorbij de vinklijstjes van de impact-indicatoren en sluiten we aan bij de drijfveren van mensen.

Projecten waarin wij actief zijn

Gemeente Leeuwarden toegankelijk voor mensen met LVB.

DJI werkt samen met ketenpartners voor een levensloopbenadering van (ex)gedetineerden.

De Food Valley werkt samen aan een sterker aanbod voor jeugd.

FACT teams versterken in betere zorg voor maatschappelijk functioneren en sociale participatie .

Organiseren van de internationale Hackaton for good. 

Workshop rijker verantwoorden voor Impact ondernemen

Dit najaar verzorgen we twee maal een workshop rijker verantwoorden voor impact ondernemen. De workshop is gratis voor deelnemers van de City Deal. Samen gaan we aan de slag om de impact-strategie en de verantwoordings-strategie met elkaar in lijn te brengen: Hoe kan je tonen en aantonen dat je goed bezig bent?

Zichtbaar werken aan Impact

Met de aanpak rijker verantwoorden helpen we om te werken aan impact en om dat zichtbaar te maken. We gaan op zoek naar vragen over de bedoeling van de impact economie en naar de doelen die je nastreeft. Hoe wil je impact hebben? Wat wil je leren? Wie wil je mobiliseren voor de impacteconomie? Daarbij helpen we om te komen tot acties.

Voor de impact economie

Een duurzame strategie gaat samen met een verantwoordingsstrategie. Hoe maak je zichtbaar dat je duurzaam werkt? Hoe doe je dat inspirerend en hoe houd je de energie gaande? Hoe bereiken we effecten met een grote symbolische en praktische betekenis?

 

Met onze instrumenten van rijker verantwoorden (verantwoordingskompas, verantwoordingsbeeld en verantwoordingsmix) helpen we jou om de verantwoording rijker van vorm, rijker van inhoud en rijker in de relatie te maken. Voor de impact economie!

Contact

Voor vragen over rijker verantwoorden voor de impact economie of samenwerking aan goede ideeën om rijker te verantwoorden over impact, neem contact op met Joost Vos