Casus basisscholen

Casus dalend aantal Basisscholen

Decennia lang sluiten kleine scholen op het platteland.

Momenteel 52 scholen

11 scholen gaan sluiten voor 2020

Hoe zijn deze resultaten weer te geven?

“Van 52 naar 41 scholen, een afname van ruim 21%”