arrow_drop_up arrow_drop_down

Het 10-minuten gesprek

De gebruikelijke vorm van 10-minuten gesprekken is gebaseerd op een eenzijdig en lineair proces: de leraar informeert de ouder(s) en leerling over de voortgang. Verantwoorden is echter geen éénrichtingsverkeer. Het is het voortdurende proces waarin leraren en schoolleiders communiceren met leerlingen, ouders, gemeente, ketenpartners, inspectie, etc.


Vanuit de onderwijspraktijk zijn er al mooie voorbeelden van rijkere verantwoording. Dit geldt ook voor het 10-minuten gesprek. Zo zijn er scholen waarbij deze gesprekken worden voorbereid door de leerling in plaats van de leraar. De leerling laat door middel van een korte presentatie zien wat zijn/haar doelen, verwachtingen, acties en bereikte resultaten zijn. Dit vormt vervolgens de basis van het gesprek.